Misakeittiö

Misakeittiömme räätälöi kaikki tilaukset mittatilauksena asiakkaan tarpeiden mukaan. Olit sitten lounasravintola tai pieni kioski, ota yhteyttä.

Cateringia ammattitaidolla

· 20 vuoden kokemus ·

Toteutamme misakeittiöpalvelumme vuosien ammattitaidolla.

Ammattitaitoinen keittiö- ja cateringtiimimme toteuttaa juuri sinulle räätälöidyt misakeittiöpalvelut. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

· Henkilöstöpula? ·

Ei se mitään, me voimme auttaa.

Olit sitten henkilöstöpulasta kärsivä lounasravintola tai pieni kioski, misakeittiömme auttaa sinua säästämään aikaa. Valmiit misakeittiön tuotteet tekevät jokaisesta kokista tehokkaamman keittiössä.

· Mitä vain tarvitset ·

Maku ja laatu on taattu ajankohdasta riippumatta.

Laadukkaista raaka-aineista valmisteltu misaus onnistuu asiakkaan toiveiden mukaan, Ota yhteyttä, kerro lisää tilanteestasi ja voimme auttaa sinun yritystäsi olemaan tehokkaampi.

LimettiCateringin misakeittiö säästää aikaa ja rahaa.

Tiedustelut ja varaukset

Kiireellisissä tiedusteluissa suosittelemme ottamaan yhteyttä puhelimitse aukioloaikoina. 

Kysyttävää?

Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian aukioloaikojemme puitteissa.

Limetti
Catering

Olemme avoinna

Arkisin
9:00-15:00

Yhteystiedot

myynti@mikokit.fi
+358 10 2866 040

Seuraa somessa

Laskutustiedot
Limetti Catering

Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 6.12.2022. Viimeisin muutos 6.12.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Limetti Catering (Mikokit Oy), Rajatie 4 A 2, 01230 Vantaa

myynti@mikokit.fi
+358 10 2866 040

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mikko Haasanen, myynti@mikokit.fi, +358 10 2866 040

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Jos rekisteröityjen ryhmiä on useita (esim. asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri), listaa ne sekä niiden tietosisältö pääpiirteissään.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).